Säsong 2 – Avsnitt 3
TRAINEEPROGRAM

I Sverige erbjuder ca 200 företag traineeprogram.  Programmen innehåller oftast både teori och praktik i syfte att traineen ska lära sig företagets verksamhet från grunden. Men hur ser det ut i verkligheten, bakom kulisserna?

KONTAKT

generation@ffcg.se
+46 8410 600 00

MÖT OSS
Malmö Karriärmässa 8 nov -18
LTH Arkad 14-15 nov -18
KTH Armada 20-21 nov -18
LiU LINK 29 nov -18
LiTH LARM 12 feb -19
SU Systemvetardagen 7 mars -19
FÖLJ TRAINEERNA