Inför gruppcase

Som en del i många rekryteringsprocesser igår ett gruppcase. Hur ska du göra för att stå ut i mängden och vad ska du tänka på under ett gruppcase? Läs Malin Haglunds tips nedan!

FRAMHÄV DINA EGENSKAPER

Under ett gruppcase är det viktigt att du visar dina styrkor och dina bästa egenskaper.

PRATA SJÄLV, MEN LÅT ANDRA PRATA OCKSÅ

Släpp fram andra. Under ett gruppcase är det samspelet mellan er i gruppen som är det viktiga.

VAR DIG SJÄLV!

Sist men inte minst, var dig själv.

Tillbaka
TRAINEEPROGRAM

I Sverige erbjuder ca 200 företag traineeprogram.  Programmen innehåller oftast både teori och praktik i syfte att traineen ska lära sig företagets verksamhet från grunden. Men hur ser det ut i verkligheten, bakom kulisserna?

KONTAKT

generation@ffcg.se
+46 8410 600 00

MÖT OSS
Malmö Karriärmässa 8 nov -18
LTH Arkad 14-15 nov -18
KTH Armada 20-21 nov -18
LiU LINK 29 nov -18
LiTH LARM 12 feb -19
SU Systemvetardagen 7 mars -19
FÖLJ TRAINEERNA